Go Time Tracker
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
e1mo ea94384a7c
Add help argument
6 miesięcy temu
.gitignore Add build/ to .gitignore 6 miesięcy temu
LICENSE initial commit 6 miesięcy temu
README.md Add Readme 6 miesięcy temu
main.go Add help argument 6 miesięcy temu

README.md

Gott

Meet Gott! This is a simple time tracking tool in Go. Its currently work in progress, so DO NOT USE THIS IN PRODUCTION!

The aim is to create a tool which allows timetracking from command line, syncs between devices, probably with a nice web interface later on (fuck you Mite! ;)